Prospectus

nl en

Taalbeheersing Ia: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie

Course
2013-2014

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Talen en Culturen van Japan

Beschrijving

Taalbeheersing I bestaat uit twee vakken: “Conversatie & Luistervaardigheid” is gericht op het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid. Door middel van simpele conversaties zullen studenten leren om te gaan met basis-conversaties (dagelijks leven). Deze conversaties zullen o.a. betrekking hebben op ‘het introduceren van iemand/jezelf’, conversaties over iemands dagelijkse bezigheden, liefhebberijen, het omschrijven van objecten en mensen, het uitdrukken van ideeen etc.

Kanji-introductie is gericht op de ontwikkeling van begrip van de geschiedenis van kanji, van verschillende componenten (on/kun leeswijzen) en de structuur (radicalen) van kanji. Studenten zullen een basiskennis opbouwen van basale kanji (ongeveer 250) en zij zullen op hun kennis hiervan worden getest d.m.v. quizzes.

Leerdoelen

  • “Conversatie en Luistervaardigheid”: studenten leren omgaan met basis-conversaties.

  • “Kanji-introductie”: het opbouwen van een basiskennis basale kanji (ongeveer 250).

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

NB: 70 % aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen
Conversatie & Luistervaardigheid I (Mondeling tentamen)
Kanji-introductie I (Schriftelijk tentamen)

Ia. (5ECTS) 1) Kanji: 40% 2) Conversatie & luistervaardigheid: 60%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

  1. Minna no Nihongo I Honsatsu (Main Textbook Kanji-kana version) (zie bijv. http://www.3anet.co.jp/english/books/books_01.html), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-102-8).
  2. Minna no Nihongo I Honyaku Bunpo Kaisetsu in English (Translation & Grammatical Notes in English), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-107-9).
  3. Minna no Nihongo/ Kanji_I (English edition I), 3A corporation 2001 (ISBN 978-4-88319-147-5).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Bij de docent, zie het rooster.

Opmerkingen

The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor.

Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel van het taalprogramma. Voordat ze bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan BA2 1e semester Conversatie & luistervaardigheid moeten studenten alleen onderstaande vakken hebben afgerond:

  1. BA1 Taalverwerving Ia/Taalbeheersing I/Conversatie & Luistervaardigheid I (60% of 5691VTATAY)
  2. BA1 Taalverwerving Ib/Taalbeheersing II/Conversatie & Luistervaardigheid II (60% of 5691VTATBY).

Voordat studenten door kunnen stromen naar het 2e semester van BA3 moeten echter alle andere taalvakken eerst zijn afgerond.