Prospectus

nl en

Structure: Japanese Grammar Ia

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten Japanstudies. Anderen zijn welkom, maar moeten wel de benodigde boeken aanschaffen en kana en eenvoudige kanji kunnen lezen.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten van de basis-grammatica van het Japans. Er zullen hoorcolleges en praktische opdrachten gegeven worden over verschillende (bijv. taalkundige) aspecten van de Japanse grammatica en zinsstructuren. Zodoende zullen studenten in staat worden gesteld hun eigen begrip van de grammatica uit te breiden. Daarnaast zal in hoorcolleges aandacht geschonken worden aan de eigen visie van studenten op het Japans en hun ervaring met het verwerven van de taal in een bredere (en meer theoretische) context van taalkunde en taalverwerving.

Leerdoelen

Begrijpen van basiselementen van de Japanese grammatica en zinsstructuren.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en praktische oefeningen

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van de cursus (100%)

Blackboard

Ja, voor aantekeningen, dia’s, oefeningen, etc.

Literatuur

  1. Minna no Nihongo I Honsatsu (Main Textbook Kanji-kana version) (zie bijv. http://www.3anet.co.jp/english/books/books_01.html), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-102-8).
    1. Minna no Nihongo I Honyaku Bunpo Kaisetsu in English (Translation & Grammatical Notes in English), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-107-9).

Aanmelden

Aanmelding via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.D. Herber