Prospectus

nl en

Korea in World: from movable type to K-pop

Course
2013-2014

Toegangseisen

Globale kennis van de moderne en hedendaagse Koreaanse geschiedenis.

Beschrijving

Dit college belicht de interactie tussen Korea en de wereld in verschillende periodes. Aan de hand van een aantal themata wordt systematisch gekeken hoe Korea zich cultureel, maar ook bijvoorbeeld technologisch of intellectueel in de wereld heeft gemanifesteerd. Van de studenten wordt verwacht dat zij aan de hand van materiaal dat gedeeltelijk, bij wijze van heuristische training, door de studenten zelf opgespoord moet worden, een punt van interactie tussen Korea en de wereld in een ook mondeling gepresenteerd paper beschrijven en analyseren.

Leerdoelen

  • Verbetering van inhoudelijke kennis en inzicht in de relatie tussen culturele verschijnselen en sociale processen in een globale context

  • Oefenen van heuristische vaardigheden (o.a. met behulp v/h Internet)

  • Oefenen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden

  • Opdoen van inhoudelijke kennis ten aanzien van theorieen ten aanzien van het orientalisme

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst in:

  • totale studielast: 140 uur

  • contacturen: 26 uur (2 uur/week x 13 weken)

  • voorbereiding college: 52 uur (4 uur/week x 13 weken)

  • voorbereiding mondelinge presentaties: 13 uur

  • schrijven van het werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 50 uur

Toetsing

Mondelinge presentatie tijdens de colleges en werkstuk (4000 woorden).
In de mondelinge presentatie worden de vaardigheid om mondeling inhoudelijke kennis van en inzicht in sociaal-culturele processen overzichtelijk te verwoorden in samenhang met het onderwerp van het geschreven paper getoetst. Het werkstuk moet een correct en kritische weergave geven van de gebruikte bronnen, een samenhangend en goed geschreven betoog presenteren en getuigen van inzicht in de tijdens het college besproken problematiek.

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

Nader op te geven tijdens college.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Remco Breuker