Prospectus

nl en

Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië

Course
2013-2014

Toegangseisen

Van Sumer tot Babylon.

Beschrijving

In dit college diepen we onze kennis van de politieke, sociale en economische geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië verder uit (zie Van Sumer tot Babylon). Er is bijzondere aandacht voor ontwikkelingen in schriftcultuur, tekstgenres en bronsoorten door de eeuwen heen.

Leerdoelen

De student diept zijn/haar kennis van de belangrijkste sociale, economische en politieke ontwikkelingen in de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië uit en begrijpt de mogelijkheden en beperkingen van de bronnen waarop die kennis gebaseerd is.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Studielast

Hoorcolleges: 2 uur p/w x 13 weken: 26 uur
Voorbereiding op hoorcolleges (studie van handboek en vakliteratuur): hoorcolleges: 4 uur p/w x 13 weken: 52 uur
Mondelinge presentatie + voorbereiding: 1 + 30 = 31 uur
Schriftelijk tentamen + voorbereiding: 2 + 29 = 31 uur

Toetsing

De student houdt een mondelijke presentatie over een tekstcorpus of -genre naar keuze en bespreekt hoe deze bronnen gebruikt worden in de vakliteratuur en waar eventueel mogelijkheden liggen voor nieuw onderzoek. [50% van het eindcijfer]

De student krijgt een schriftelijke eindtoets bestaande uit twee essay vragen over een aspect van de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten. Zij/hij toont aan kennis te hebben van de bronnen die voor betreffend onderwerp beschikbaar zijn. [50% van het eindcijfer]

Literatuur

  • Amelie Kuhrt _The Ancient Near East c. 3000-330 BC_London 1995
    nadere informatie op blackboard

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. C. Waerzeggers

Opmerkingen