Prospectus

nl en

Ancient Egyptian Epigraphy

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Klassiek Egyptisch te hebben afgerond.

Beschrijving

De bestudering van klassiek Egyptische hiërogliefenteksten, klassikaal vanaf foto’s en/of facsimile tekeningen verder vanaf monumenten in het Rijksmuseum van Oudheden.

Leerdoelen

 • Het leren lezen van originele hiërogliefenteksten in het Oud en Middel Egyptisch.

 • Inzicht in de relatie van hiërogliefenteksten tot de objecten of monumenten waarop zij zijn aangebracht.

 • Verbreden en verdiepen van grammaticale en vocabulaire kennis van deze taalstadia.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Toetsing

Halverwege de collegereeks translitereren, vertalen en beantwoorden van grammaticale en epigrafische vragen aan de hand van een ongelezen epigrafische tekst.

Individuele studie van één ongelezen inscriptie, resulterend in:

 • Eindwerkstuk (objectstudie en becommentarieerde vertaling): 70% (van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie bij het origineel: 30% (van het eindcijfer)

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

 • Caminos, R.A. and H.G. Fischer 1979, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography. New York: The Metropolitan Museum of Art.

 • Dorman, Peter F. 2001, “Epigraphy”, in D.B. Redford, ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. I. Oxford: Oxford University Press, pp. 471-476.

 • Fischer, Henry G. 1977, The Orientation of Hieroglyphs, Part I: Reversals (Egyptian Studies II, New York), 3-47.

Lectuur

 • Pyramidenteksten spr. 273-274 (“Kannibalentekst”) uit de pyramide van Oenas (Piankoff, The Pyramid of Unas, pl. 28-29).

 • gevel mastaba van Hetepherachty in RMO (Boeser, Beschrijving, I, pl. V-VIII) .

 • “Autobiografie” van Hesi (Kanawati, The Teti Cemetery at Saqqara, vol. V, The Tomb of Hesi, pl. 7-8, 33, 52, 59).

 • “Autobiografie” van Rawer (S. Hassan, Excavations at Gîza 1929-1930 (Oxford 1932), fig. 13, pl. XVIII.

 • Gevarieerde teksten uit Brunner, Hieroglyphische Chrestomathie, pl. 3, 5, 6-8, 11-12.

 • Inscripties Wadi Hammamat 191-192 (Couyat en Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hamammamât, pl. XXXVI-XXXVII.

 • Stèle van Wepwawet-aa in RMO (Leiden V.4, Boeser, Beschrijving, II, pl. 4).

 • Stèle van Beb in RMO (Leiden V 88, Boeser, id., pl. 10; cf. Borghouts, Egyptisch, II, 266).

 • Stèle van Hatiay in RMO (Leiden V. 1, Boeser, id., VI, pl. 1; cf. Gardiner Ancient Egyptian Onomastica, I, 51 ff., Willems, in CdE, 73 (1998), 231ff.).

 • Wand van graf van Merymery in RMO (Leiden K 15, Boeser, id, IV, pl. 13-15).

 • Stèle van Horemheb in BM, London (G.T. Martin, The Memphite Tomb of Horemheb etc, pl. 21-22

 • Stèle van Heryhor in RMO (Leiden V 65, Boeser, id, VI, pl. 28).

 • Stèle van Horemchaoef, Hierakonpolis (W.C. Hayes, JEA 33 (1947), 3-11, pl. II.

N.B. tijdens de collegereeks zijn wijzigingen en/of uitbreiding/vervanging van deze lijst mogelijk.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk de cursus in het Engels te geven.