Prospectus

nl en

Klassiek Egyptisch

Course
2013-2014

Ingangseisen

Inleiding Middelegyptisch en Lectuur Middelegyptisch.

Beschrijving

De cursus heeft als doel de ontwikkeling van taalvaardigheid in, en grammaticale kennis van, het Oud- en Middelegyptisch d.m.v. het lezen van Klassiek Egyptische teksten. Aan bod komen in elk geval de Piramide en Coffin Teksten, de klassiek Egyptische autobiografie, en de Instructions.

Leerdoelen

Kennismaking met het Oud-Egyptisch; ontwikkelen algehele vaardigheid in het lezen van Klassiek Egyptisch; kennismaking met genres van het Klassiek Egyptisch; uitbreiding vocabulair; ontwikkelen vaardigheid in het gebruiken van naslagwerken en het Wörterbuch; zelfstandig een korte tekst vertalen, translitereren en analyseren.

Rooster

timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting.

Toetsing

  • Werkstuk: transliteratie, vertaling, analyse van een korte tekst (35%);

  • Eindtentamen: transliteratie, vertaling, grammaticale vragen van een ongeziene tekst, met woordenboek (65%).

  • Herkansing (100%)

Studielast

Colleges en collegevoorbereiding: 52 uur
Werkstuk: 30 hours
Tentamen: 58 hours

Literatuur

Registration

uSis

Contact information

D.M. Soliman" en
K. van der Moezel"

Remarks

—-