Prospectus

nl en

Late Egyptian

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Inleiding en Lectuur Middelegyptisch 5701OIME te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding tot het Nieuwegyptisch (de gangbare schrijftaal vanaf de late 14de tot in de 7de eeuw v. Chr.) door middel van (1) een grammaticale inleiding en (2) tekstlectuur. De te lezen teksten stammen vooral uit de Ramessidentijd.

Leerdoelen

  • Het doel van het college is studenten elementaire leesvaardigheid en grammaticale kennis bij te brengen.

  • Leren Nieuwegyptische teksten correct translitereren en vertalen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen na blok III: een grammaticale toets: 30% (van het eindcijfer)

  • Schriftelijk tentamen na blok IV: een transliteratie en vertaling van een nog niet eerder gelezen tekst: 70% (van het eindcijfer)
    De grammaticale toets wordt niet herkanst; de eindtoets alleen wanneer aan beide toetsen is deelgenomen. Daarnaast geldt aanwezigheidsplicht, en wordt actieve deelname aan de colleges verwacht.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Een syllabus samengesteld door A. Egberts, Beknopte inleiding tot het Nieuwegyptisch, beschikbaar op Blackboard. Aanvullend materiaal wordt uitgereikt op het college.

  • De te lezen Nieuwegyptische teksten worden op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. H.J.J. Haring

Opmerkingen

Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cusus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.