Prospectus

nl en

Sumerian 1: Introduction

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in de grammatica van het Sumerisch en lectuur van teksten in transliteratie.

  • De student bestudeert de opgegeven stof en analyseert de voorbeeldzinnen uit de Inleiding en opgegeven teksten in transliteratie.

  • De docent behandelt de grammatica aan de hand van de Inleiding en de opgegeven teksten.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de Sumerische grammatica. Kennis van de basiswoordenschat van het Sumerisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Mondelinge test na het eerste blok: grammaticale analyse van een eenvoudige tekst in transliteratie en overzicht van de Sumerische grammatica: 40% van het eindcijfer

  • Mondeling tentamen na het tweede blok: grammaticale analyse van tekst in transliteratie en overzicht van de Sumerische grammatica: 60% van het eindcijfer

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Th.J.H. Krispijn,Inleiding in de Sumerische taalkunde(laatste opleidingsuitgave te verkrijgen bij het studiepunt).

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.