Prospectus

nl en

Klassieke Perzische mystieke poëzie

Course
2013-2014

Toegangseisen

Grammatica Perzisch 3 en Teksten Perzisch 1.

Beschrijving

Mystieke poëzie vormt een belangrijk onderdeel van de klassieke Perzische dichtkunst, als een op zichzelf staand verschijnsel én binnen de bredere context van de Islamitische mystiek – het Soefisme. Op dit college worden passages uit de werken van de grote mystieke dichters uit de 12e tot de 14e eeuw gelezen, van Sana’i tot Hafez. Studenten krijgen zo een overzicht van de belangrijkste thema’s en motieven van de Perzische mystieke poëzie. Ook wordt dieper ingegaan op de Perzische metriek en stilistiek.

Op het college wordt er een keuze gemaakt uit ten minste vier grote namen uit de Perzische mystieke poëzie: Bâbâ Tâher (ca. 1000), Sanâ’i (ca. 1080-1131), Kesâ’i (ca. 1100), ‘Attâr (ca. 1145-1221), Roemi (1207-1273), Saadi (1184-1291), Hafez (1320-1390) of Djâmi (1414-1492). Er wordt dan afwisselend het werk van één van deze mystieke dichters besproken, aan de hand van de 4 klassieke literaire genres in de Perzische dichtkunst: de robai’iyat (kwatrijn), qasideh, ghazâl (lyriek) en de didactische masnavi. Studenten leren tijdens het lezen aandacht te hebben voor de metrische en stilistische finesses van het gedicht en verwijzingen naar de Koran of Iraans erfgoed te herkennen en te interpreteren. Uiteindelijk is de student in staat zelfstandig een gedegen analyse te geven van een gedicht uit de Perzische mystieke traditie

Leerdoelen

Verdere oefening in het lezen en vertalen van klassiek Nieuw-Perzisch.

  • Kennismaking met de thema’s en motieven van de Perzische mystieke poëzie.

  • Bekwaming in de Perzische metriek en stilistiek.

  • Oefening in de structurele literaire analyse van een Perzisch gedicht, met systematische aandacht voor genre, metrum, stijlfiguren, thema’s en motieven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting. Hiervoor geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen.

Toetsing

Studenten schrijven ter afsluiting een paper waarin zij een gedicht naar keuze vertalen, analyseren en interpreteren. In het paper komt het volgende aan bod:

  • Korte biografische schets van de auteur.

  • Geannoteerde vertaling en analyse van het gedicht.

  • Interpretatie, indien van toepassing onder verwijzing naar eerdere interpretaties van het gedicht.

  • Eigen verklaring van de plaats van het gekozen gedicht binnen de Perzische mystiek.

Handleiding schriftelijk werkstuk

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Literatuur

Woordenboeken

  • Steingass, F.J. A Comprehensive Persian-English Dictionary. London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992).

Achtergronden

  • Schimmel, Annemarie. Mystical dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975.

  • J.T.P. de Bruijn, Persian Sufi poetry : an introduction to the mystical use of classical Persian poems. Richmond : Curzon, 1997.

De teksten worden op college uitgereikt en/of per mail aangeleverd

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Opmerkingen