Prospectus

nl en

Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies

Course
2013-2014

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma Latijns-Amerikastudies heeft iedere student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 ECTS, gelijk verdeeld over de twee semesters in het derde jaar.

Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen. Raadpleeg daarvoor de E-studiegids minoren en keuzevakken. Binnen de opleiding wordt de minor Braziliëstudies gegeven. Er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden.

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze aan haar voor te leggen. Goedkeuring moet aangevraagd worden bij de examencommissie middels het daarvoor bestemde formulier

Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket. Er moet één vak van niveau 300 in zitten