Prospectus

nl en

Wetenschappelijk onderzoek in de Latijns-Amerikaanse literatuur

Course
2013-2014

Toegangseisen

  • Taalvaardigheid Spaans module 3B

  • Latijns-Amerika in Woord en Beeld

Beschrijving

Deel 1: tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het schrijven van een wetenschappelijk stuk bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.
Deel 2: de voorbereidende stappen voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek.
Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk.
Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsing

  • Werkstuk (maximaal 8 paginas): 50% – Eerste versie werkstuk: 20%

  • Mondelinge presentatie: 20%

  • Verschillende schriftelijke opdrachten (maximaal 5): 10%

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

Blackboard geeft informatie over de literatuur.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. A. Churampi, tel: 071-527 2064.

Opmerkingen

De cursus is verdeeld in twee blokken. Het eerste blok zal de student helpen met het definiëren van een thema voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Tussen de twee blokken krijgen de studenten een periode om een eerste versie van een onderzoeksplan te schrijven. Het tweede blok zal zich richten op een mondeling presenteren van de voortgang en het verbeteren en uitwerken van de tekst tot de eindversie.

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.