Prospectus

nl en

Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Spaans Amerika

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen voor hoofdvakkers LAS

Beschrijving

Dit college is gericht op de voorbereiding van het eindwerkstuk in Taalkunde. Verschillende onderwerpen die te maken hebben met de tot nu toe verworven taalkundige kennis zullen aan bod komen zodat de studenten uit die onderwerpen kunnen kiezen. Vooral onderwerpen waarin variatie van het Spaans centraal staat zullen aan bod komen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de methodologie van taalkundig onderzoek.

Leerdoelen

Dit college is erop gericht de studenten voor te bereiden op het eindwerkstuk. De studenten maken kennis met enkele aspecten die onmisbaar zijn voor een taalkundig onderzoek; er zal speciale aandacht worden besteed aan de kritische discussie van de bibliografie. Studenten krijgen kleine opdrachten die gebaseerd zijn op beperkte corpora om de verschillende stappen van het taalkundig onderzoek uit te oefenen.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkgroepen en zelfstudie.

Toetsing

1 werkstuk (70%), 1 presentatie (30%)

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. P. Gonzalez

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.