Prospectus

nl en

Research Methods in Latin America

Course
2013-2014

Toegangsiesen

Alleen voor hoofdvakkers LAS

Beschrijving

Deze cursus is een kennismaking met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De cursus behandelt de specifieke context voor onderzoek in Latijns-Amerika en de keuze en de afbakening van een onderwerp voor wetenschappelijke analyse. De nadruk ligt op de theoretische onderbouwing en het formuleren van een probleemstelling, onderzoeksvragen en hypothesen. Tijdens de werkcolleges worden het formuleren van een vraagstelling en schrijftechnieken voor de redactie van het BA-eindwerk geoefend. De begeleiding richt zich op het voorbereiden van de BA-scriptie.

Leerdoelen

Aan het einde van het programma zullen de studenten:
1. De kenmerken van Latijns-Amerika als studiegebied kunnen identificeren.
2. Kennis maken met de verschillende onderzoeksmethoden en technieken in de sociale wetenschappen.
3. Een onderzoekvoorstel met een theoretisch kader opzetten.
4. De technieken en criteria voor het schrijven van een BA-scriptie leren
5. De opzet van de BA-scriptie voorbereiden.

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. De cursus heeft het formaat van een seminar/workshop. In de loop van de colleges zullen de studenten een eigen onderzoeksvoorstel voorbereiden.

Studielast

5.0 ECTS = 140 uur in totaal
Uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur
Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur
Tijd voor het maken van opdrachten: 40 uur
Tijd voor het schrijven van een werkstuk: 36 uur

Toetsing

De stof van deze cursus wordt op verschillende momenten geëvalueerd:
A. is 60%
B. is 10 %
C. is 30%

A. In de eerste tien colleges zullen de methodologische en technische aspecten van een wetenschappelijk voorstel aan bod komen. Vanuit ieder college volgt er steeds een nieuwe opdracht.
Deze opdrachten bestaan uit schriftelijke verslagen over de toepassing van de lesstof als voorbereiding op de opzet van de BA-scriptie. Het cijfer voor deze opdrachten is gelijk aan 60% van het eindcijfer. De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) duidelijkheid in de verslagen, (b) relevantie en coherentie met betrekking tot het gekozen scriptiethema en ( c ) capaciteit om de onderzoekstechnieken toe te passen in het kader van het gekozen onderwerp.
B. Gedurende de gehele cursus wordt de individuele actieve participatie gemeten. Het cijfer voor dit aspect is gelijk aan 10% van het eindcijfer.
C. Aan het einde van de cursus wordt er een eindwerkstuk ingeleverd. Voor dit eindwerkstuk wordt een onderzoeksvoorstel van minimaal 8 en maximaal 10 A4 pagina’s met een inhoudsopgave voor de BA-scriptie uitgewerkt. De score van het eindwerkstuk is gelijk aan 30% van het eindcijfer. De aspecten die beoordeeld worden zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van het schrijven, (b) kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bibliografische bronnen, ( c ) juistheid van de onderzoekstechnieken inzake het gekozen thema, (d) geschikt gebruik van het APA systeem en (e) formele presentatie van de tekst van het eindwerkstuk.
Gedurende de cursus zullen de formele regels en inleveringdata van alle geëvalueerde aspecten overhandigd worden.
De docenten van Moderne Geschiedenis zullen op twee momenten aanwezig zijn om advies te geven over het onderzoeksvoorstel.
Tijdens de cursus zullen de studenten wekelijks een gemiddeld van 30 pagina’s van de relevante literatuur lezen. Dit materiaal zal de basis zijn van het onderzoeksvoorstel.
Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder schriftelijke opgave met redenen omkleed, van tevoren geïnformeerd aan de docent.

Blackboard

Blackboard. Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, methodologische indicaties, specifieke informatie over elk college en de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk.

Literatuur

  • PADMOS, BRAM (2012). De scriptiesupporter. Een doeltreffende aanpak van je scriptie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 11e druk.

  • BURGER, P. & DE JONG, J. (2009). Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. Houten: Noordhoff Uitgevers.

  • DENZIN, N.K. & LINCOLN, Y. (ed.) (2008). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. London: Sage.
    Ook aanvullende artikelen via blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. P.A. Isla Monsalve
phone: +31 (0)71 5272061

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.