Prospectus

nl en

Maskers van het Zelf

Course
2013-2014

Toegangseisen

  • Module 3B

  • Latijns-Amerika in Woord en Beeld

Beschrijving

De literatuur als proces van verbeelding is de plek bij uitstek waar identiteiten worden gecreëerd/kapotgemaakt of omgevormd. In deze cursus zullen we veranderingen in de visie op identiteit onderzoeken in literaire teksten en kunst. We zullen voornamelijk de dialoog tussen het Zelf en het collectieve verhaal analyseren. In wat voor woorden denkt men over de persoonlijke en alledaagse ervaring? In welke zin zijn deze woorden bepaald door een collectief ideologisch denken? Bestaat er een plek voor een alternatief en hoe wordt in de literatuur de plek om te spreken gecreëerd? Dit zijn enkele van de vragen waar we ons mee bezig gaan houden na het lezen van hele diverse teksten afkomstig vanuit marginale plaatsen, uit de Latijns Amerikaanse literatuur uit verschillende periodes, maar vooral de meest contemporaine periodes.

Leerdoelen

  • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses in de vorm van referaat en werkstuk

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Leesstrategieën verder ontwikkelen

  • Het kunnen verbinden van identiteitsbegrippen aan Latijns-Amerikaanse literaire teksten en kunst

  • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap aan de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

  • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Toetsing

Meerdere schriftelijke opdrachten (60%) en een schriftelijk examen (40%) met open vragen.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het college- en het tentamenrooster.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. N. Timmer, tel.nr. 071-5272184.