Prospectus

nl en

Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus analyseert het buitenlands beleid van verschillende Latijns-Amerikaanse landen, het ontstaan van subregionale samenwerkingsvormen op economisch en politiek terrein en de consequenties van deze overeenkomsten op (inter)nationale actoren. Er zal in het bijzondere aandacht worden gegeven aan oorzaken en momenten van integratie maar ook van desintegratie. Bovendien zal nader gekeken worden naar hoe diepgaand de processen van integratie zijn, of het slechts handel of ook andere aspecten betreft, welke overeenkomsten aanleiding zijn tot reacties door andere regeringen. Ook zal de rol van sommige andere landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie, Azië, met name China, die van grote invloed is op het beleid van Latijns-Amerikaanse landen, nader belicht worden.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in de internationale verhoudingen binnen Latijns-Amerika en tussen deze regio en de VS, Azië en Europa.

  • Inzicht krijgen in verschillende internationale actoren.

  • Kennis verwerven in de ontwikkeling van regionale integratieprocessen.

Rooster

Zie Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie: 20% van het cijfer

  • twee schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen: 40% per onderdeel)
    N.B. mocht 1 deeltentamen niet gehaald worden, dan hoeft alleen dat deel te worden herkanst. Indien het totaal cijfer 6 of hoger is, is die herkansing niet nodig.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het indelen in referaten.

Literatuur

Gian Luca Gardini, Latin America in the 21st Century: Nations, Regionalism, Globalization, London, ZED, 2012 ISBN 978-1780320885

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. M. Wiesebron, tel: 071-527 2063.