Prospectus

nl en

The Construction of the Other

Course
2013-2014

Toegangseisen

Na het behalen van Taalvaardigheid Spaans Module 1.

Beschrijving

In dit vak wordt kritisch gekeken naar Latijns Amerikaanse beelden en opvattingen die ontstaan zijn in de zoektocht naar de eigen identiteit. We beginnen met het analyseren van Europese reisverslagen om te kijken hoe daarin een beeld van Amerika wordt gecreëerd, ook zullen we zien hoe die beelden terugkomen in de hedendaagse berichtgeving van het continent. Vervolgens bestuderen wij Latijns–Amerikaanse literatuur die door beelden een dialoog aangaat met die eeuwenoude stereotypen. Identificatie, verwerping, parodie zijn enkele van de strategieën die Latijns-Amerikaanse kunst gebruikt om vragen te stellen over de Ander en het Zelf.

Leerdoelen

  • Oefeningen in schrijven van (letterkundige) analyses in de vorm van korte wekelijkse opdrachten.

  • Kritisch leren lezen en denken.

  • Elementaire leesstrategieën en basisbegrippen uit de literatuurwetenschap toepassen op Latijns-Amerikaanse teksten in het Spaans.

  • Basisbegrippen toepassen op Latijns-Amerikaanse literatuur en orale tradities rond het thema interculturaliteit.

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Studielast

Voor een vak van 5,0 EC is het 140 uur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstudie

Toetsing

  • schriftelijk deel- en eindtentamen

  • schriftelijke wekelijkse opdrachten

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

Blackboard geeft informatie over het vak en de literatuur.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. A. Churampi tel: 071-5272064.