Prospectus

nl en

Taalkunde I: Fonologie en Morfologie van het Spaans

Course
2013-2014

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Het college behandelt taalkundige basisbegrippen van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika op het gebied van fonologie en morfologie. Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Leerdoelen

Het leren toepassen van fonologische, fonetische en morfologische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van het Spaans.

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens, elk 50% van eind cijfer.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Hualde et al (2010) Introducción a la Lingüística Hispánica. Cambridge University Press

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Mw. Dr. P. Gonzalez