Prospectus

nl en

Natievorming in Latijns Amerika

Course
2013-2014

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de natievorming van Latijns-Amerika vanaf de koloniale periode: de banden met het moederland tot aan de vooravond van de onafhankelijkheid en de verschillende periodes van natievorming die de regio sinds de onafhankelijkheid heeft gekend. Zo komen achtereenvolgens de koloniale staat, de onafhankelijkheidsprocessen, de eerste fase van staatsformatie/natievorming, van instabiliteit naar consolidatie en vervolgens de instorting van het oligarchisch model aan de orde. Daarna komen de twee belangrijkste staatsvormen vanaf 1930: de corporatistische staat en de neoliberale staat (beide met democratische en autoritaire regimes). Er wordt daarbij aandacht gegeven aan de wisselwerkingen tussen economische, politieke, sociale en culturele factoren, binnen de verschillende fases van natievorming.
De cursus heeft bovendien als doelstelling de studenten kennis te laten nemen met academische methodes van analyse en onderzoek over de Latijns-Amerikaanse realiteit.

Leerdoelen

 • Het verwerven van kennis en inzicht in de Latijns-Amerikaanse natievorming en tevens in de economische en politieke ontwikkeling van Latijns-Amerika in relatie met de verschillende staatsvormen.

 • Het leren herkennen van historische periodes van sociaaleconomische en politieke veranderingen in Latijns-Amerika.

 • Het identificeren van de discursieve evolutie van de natievorming in Latijns-Amerika.

 • Het doen van een wetenschappelijk bibliografisch onderzoek met interactieve presentaties.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

De cursus bestaat voor de helft uit hoorcolleges; de andere helft wordt besteed aan werkcolleges (technieken van bibliografisch onderzoek en presentaties van studenten).

Toetsing

De toetsing bestaat uit een bibliografisch rapport over een specifiek thema dat behandeld is tijdens de cursus (volgens een lijst van onderwerpen). Dit rapport zal in groepen van twee studenten worden gemaakt en bestaat uit twee gedeeltes (presentatie 30%/ rapport 70%):

A. Een presentatie van 10 minuten (5 minuten per student). Het cijfer voor de presentatie is gelijk aan 30% van het eindcijfer.
Één student moet ingaan op:

 • een korte presentatie over het onderwerp (2 minuten), en

 • beschrijving van de historische en nationale context van het onderwerp (3 minuten).
  De andere student moet ingaan op:

 • de relevantie van het onderwerp met betrekking tot de natievorming (3 minuten), en

 • de 5 belangrijkste concepten die in het thema voorkomen (2 minuten).

De presentatie moet in het Nederlands met begeleiding van een korte PowerPoint presentatie. Bovendien moet iedere student een hand-out verspreiden aan de overige studenten.
De presentaties zullen plaatsvinden vanaf college 5.
De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) duidelijkheid in de uiteenzetting, (b) de relevantie van het gekozen thema en © de capaciteit om het onderwerp in het kort te presenteren.

B. Bibliografisch rapport. De score van het bibliografische verslag is gelijk aan 70% van het eindcijfer.
Dit is een document van minimaal 8 en maximaal 10 bladzijden, met een selectie van specifieke bibliografische bronnen (boeken en artikelen) gerelateerd aan het gekozen thema van de presentatie.
Dit document moet bevatten:

 • titel van het gekozen onderwerp

 • identificatie van de auteurs (initialen, achternaam, studentnummer, e-mailadres)

 • de identificatie van een maximum van 6 belangrijke concepten (sleutelwoorden/key words)

 • een korte uiteenzetting over de relevantie van het onderwerp met betrekking tot de natievorming (15 regels)

 • de bibliografische verwijzingen, alfabetisch gesorteerd

 • een samenvatting (abstract) van maximaal 10 regels van elke bibliografische verwijzing.

De bibliografie moet geregistreerd worden volgens het APA systeem.
De pagina’s van de tekst moeten genummerd worden en afgedrukt ingeleverd worden in A4-formaat.

De inleveringdatum vervalt op een specifieke datum en plaats in het aangegeven cursusprogramma.
De aspecten die beoordeeld worden zijn: a) coherentie en duidelijkheid van schrijven, b) kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bronnen, c) geschikt gebruik van APA systeem en d) formele presentatie van de tekst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en de indeling in van werkgroepen.

Literatuur

 1. KEEN, Benjamin & HAYNES, Keith (2013). A History of Latin America. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 9th ed.
  1. BAUMANN, Gerd & GINGRICH, Andre (2004). Grammars of identity/alterity: a structural approach. New York: Berghahn Books (N.B.: alléén een geselecteerd fragment van dit boek wordt tijdens de cursus toegelicht).

Ook aanvullende artikelen via blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. P.A. Isla Monsalve , phone: +31 (0)71 5272061.