Prospectus

nl en

Spanish module 2A

Course
2013-2014

Toegangseisen

Spaans Module 1

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica speelt hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:

 • luisteren A2+

 • lezen A2+

 • spreken A2

 • schrijven A2.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstudie via het computerprogramma Ellips

Toetsing

Studenten moeten de oefeningen in Ellips afronden voordat ze deel mogen nemen aan het eindtentamen.

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 40%

 • mondeling tentamen: 30%

 • wekelijkse korte test: 30% (5*6%)

Er geldt aanwezigheidsplicht voor dit college

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma

Literatuur

 • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

 • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

 • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Mw .dr. M. Parafito Couto