Prospectus

nl en

Syntax 2

Course
2013-2014

Toegangseisen

Syntaxis 1

Beschrijving

In het eerste deel van dit college worden de uitgangspunten van de generatieve syntaxis behandeld. Aan de hand van verschillende syntactische verschijnselen (o.a., verplaatsingen), zullen de studenten bekend gemaakt worden met de X-bar theorie, casustheorie, localiteit, en andere kernbegrippen binnen generatieve syntaxis. In het tweede deel van het college, leggen wij de nadruk op argumentatie, bij voorbeeld de vraag wat als doorslaggevend bewijs voor een bepaalde stelling kan worden beschouwd.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven kennis over de basis van generatieve syntaxis.

  • Studenten verwerven kennis over de basis van argumentatie.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

140 uur totale studielast 28 uur contactonderwijs 52 uur voorbereidingstijd op colleges 60 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Ja. Blackboard

Deze wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, en huiswerk.

Literatuur

Syntaxis, een generatieve inleiding, door Rint Sybesma. (verkrijgbaar alleen maar via de uitgever

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent