Prospectus

nl en

Analysis and Synthesis of Speech

Course
2013-2014

Toegangseisen

Inleiding in de Fonetiek

Beschrijving

In dit practicum wordt de deelnemer in eerste instantie die kennis en ervaring bijgebracht die nodig is om zelfstandig om te kunnen gaan met de in de experimentele fonetiek gebruikte apparatuur en programmatuur.

Workshop Registration, Analysis and (Re)synthesis of Speech

Leerdoelen

Doel is het verwerven van inzicht in de werking van apparatuur en programmatuur, zodat deze op een creatieve maar wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden toegepast. Er wordt ook geoefend met de uitbreidingsmogelijkheden van de software door middel van (eenvoudige) scripts. Tenslotte wordt geleerd om op een gestructureerde wijze de oorzaak van problemen en storingen op te sporen en weg te nemen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Practicum

De deelnemers volgen gedurende 13 weken de colleges/instructielessen van ieder 2 uur. Iedere week krijgt men een opdracht mee die vóór de volgende bijeenkomst uitgevoerd moet worden (individueel of in groepjes van twee). Van iedere proef dient een kort verslag te worden geschreven.

Studielast

2 uur / week bijwonen college
6 uur / week uitvoeren opdracht (inclusief fouten opsporen en achtergrond informatie tot zich nemen)
2 uur / week verslag schrijven

Samen 10 uur / week * 14 weken = 140 uur

Toetsing

De deelnemers dienen alle colleges/instructielessen bij te wonen. Verdere toetsing vindt plaats op grond van de gemaakte vorderingen in het laboratorium en aan de hand van de verslagen. Er volgt geen examen.

Blackboard

Ja. Blackboard

  • de syllabus is ook hier beschikbaar

  • communicatie met de studenten

  • inleveren verslagen

Literatuur

  • de syllabus “Analysis and Synthesis of Speech” (ringband met ruimte voor aantekeningen, verkrijgbaar bij het studiepunt)

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

Contact

Workshop Registration, Analysis and (Re)synthesis of Speech