Prospectus

nl en

Taalgebruik & diversiteit

Course
2013-2014

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus wordt voortgebouwd op het vak Taal in gebruik en die kennis wordt verdiept door aandacht te besteden aan de diversiteit in het taalgebruik; in dit vak zou in het bijzonder ruime aandacht moeten worden besteed aan de niet-westerse talen. Talen en culturen maken op verschillende manieren gebruik van verbale en non-verbale middelen om te communiceren. In dit college richten we ons op de verschillen en overeenkomsten tussen vormen van communicatie en hun taalkundige en culturele motivaties, de patronen van taalgebruik in communicatie en hoe deze samenhangen met de sociaal-culturele context waarin de communicatie plaatsvindt. Inheemse theorieën over communicatie in niet-westerse culturen worden behandeld en ook de verschillende communicatieve praktijken. De consequenties van de verschillen voor interculturele communicatie komen ook aan bod. De discussie vindt plaats in het kader van de etnografie van de communicatie en cross-culturele pragmatiek.

De volgende onderwerpen komen aan bod: communicatieve stijlen en wijzen van spreken, speech events, gebruik van naam en benaming, van aanspreking, groeten, afscheid nemen, bedanken, respect betuigen en medeleven; maar ook indirecte boodschappen in spreekwoorden, eufemismen, zinspelingen, en indirecte communicatie door middel van derden zoals woordvoerders en griots, maar ook traditionele en moderne manieren van communicatie zoals drumtalen en vergelijkbare taalvormen, telecommunicatie en visuele media, internet, interculturele communicatie en culture kernwaarden.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in concepten en verschijnselen van etnografie van de communicatie.

  • Kennis van verschillen en overeenkomsten in taalgebruik tussen culturen en inzicht in de consequenties voor interculturele communicatie.

  • Vaardigheid in het vastleggen en de analyse van communicatieve interacties tussen gesprekspartners.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast (aantal EC x 28 uur): 5 × 28 = 140 uur

College volgen: 2 uur per week x 14 weken = 28 uur
Literatuur bestuderen: uitgaande van 7p per uur, 480 pp. = ca. 70 uur
Opdrachten maken: 5 × 8 uur = 40 uur

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open vragen (40%)

  • vier korte papers (4 × 15% = 60%)

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

  • Bowe, Heather & Kylie Martin ( 2007), Communication across cultures: mutual understanding in a global world, Cambridge University Press.

  • Artikelen die via Blackboard beschikbaar gemaakt worden.

Aanmelden

Studenten dienen zich aan te melden via uSis voor zowel het college als het tentamen.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Maaike van Naerssen