Prospectus

nl en

Topics in tweedetaalverwerving

Course
2013-2014

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college verwerven de studenten zich aan de hand van publicaties een overzicht van de invloed van taalaanleg op het T2-verwervingsproces, en verdiepen zij zich in twee thema’s: taalaanleg en de kritische periode en taalaanleg en taalonderwijs. Elke week staan één of twee publicaties centraal. Alle deelnemers beantwoorden daar van te voren vragen over en één (of twee) van hen houdt een referaat (ondersteund met powerpoint) waarin de publicatie(s) zelf en de vragen aan de orde komen, en waarin discussiepunten zijn opgenomen.

Leerdoelen

Het leren lezen van wetenschappelijke publicaties waarin verslag wordt gedaan van actueel onderzoek op het gebied van tweedetaalverwerving. Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving, en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.
Daarnaast wordt geoefend met het houden van een powerpointpresentatie over onderzoeksresultaten en met het bediscussiëren van wetenschappelijke vraagstukken (in een groep).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid verplicht.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28

  • bestuderen literatuur en maken wekelijkse opdrachten: 76

  • voorbereiden referaat: 16 uur

  • voorbereiding op open-boek-tentamen: 20 uur

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie (25%)

  • wekelijkse vragen, bijdrage aan discussies in college (25%)

  • afsluitend schriftelijk ‘open-boek’-tentamen met essayvragen (50%)

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, wekelijkse vragen, aanvullend materiaal, powerpointpresentaties van studenten en docenten, etc.

Literatuur

De lijst te bestuderen artikelen wordt op het eerste college bekendgemaakt.
Voor het eerste college bestuderen: Ellis, R. (2008) Individual learner differences and second language learning (alleen blz. 643-659). In R. Ellis (Ed.) The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Docent: J. Caspers