Prospectus

nl en

Receptiegeschiedenis Hebreeuwse Bijbel

Course
2013-2014

Toegangseisen

Targoemliteratuur, Bijbels Hebreeuws 3 en Modern Hebreeuws 3.

Beschrijving

Deze collegereeks bouwt voort op de verschillende vormen van Hebreeuws en Aramees die in voorgaande cursussen zijn bestudeerd. In deze cursus staat de receptie van een verhaal uit Genesis in de literatuur van het Jodendom centraal. Er zal worden gekeken hoe met het verhaal werd en wordt omgegaan in verschillende geschriften van de joodse traditieliteratuur en in de modern Hebreeuwse literatuur. Het college wordt door verschillende docenten gegeven.
In het academische jaar 2012-2013 is het thema Gen. 22, de binding van Isaak.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de wijze waarop bijbelverhalen in de joodse en vroegchristelijke traditie zijn verwerkt.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-en werkcollege.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Literatuuropgave wordt per college door de docenten opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.L. Folmer (coördinator van dit college)
Telefoon: 071-527 2513.