Prospectus

nl en

Qumran-Hebreeuws/-Aramees

Course
2013-2014

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 3 en Targoemliteratuur

Beschrijving

In deze cursus maken de studenten intensief kennis met de voornaamste Hebreeuwse en Aramese literaire teksten uit Qumran.
De te gebruiken leermiddelen worden op college besproken en de Hebreeuwse en Aramese teksten worden op college ter beschikking gesteld.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de Hebreeuwse en Aramese bronnen uit Qumran.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur, waarvan:

  • 26 uur voor het volgen van het college

  • 36 uur voor het voorbereiden van het college

  • 24 uur voor het lezen van de secundaire literatuur (wordt per college opgegeven)

  • 54 uur voor het schrijven van een paper (7,5 à 10 pp.)

Toetsing

Paper over een zelf te kiezen onderwerp.

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Aan het begin van de cursus wordt door de beide docenten een literatuurlijst verstrekt die moet worden bestudeerd. Deze literatuur dient ook ter oriëntatie op een keuze voor een paperonderwerp.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Dr. M.L. Folmer Telefoon: 071-527 2513

Opmerkingen

-