Prospectus

nl en

Ontwikkeling en Cultuur: Ontmoeting met Afrika: globalisering, cultuur en ‘ontwikkeling’ een dilemma?

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het leidende idee van het college is om naar Afrika te kijken door de bril van de sociale en culturele antropologie, in de context van globalisering. Als voorbeelden van het globaliseringsdenken worden mobiliteit/migratie, ontwikkelingssamenwerking, en verschillende concrete case studies behandeld. Deze case studies hebben betrekking op: Pinksterkerken als voorbeeld van globale religies, migranten cultuur en literatuur, ontwikkeling van moderne technologie, en ontwikkelingssamenwerking. Centraal staat de beschouwing van cultuur en cultuur verandering. In de case studies wordt aandacht gegeven aan de manier waarop het onderzoek naar de processen wordt gedaan en tenslotte hoe de processen worden geanalyseerd. In de laatste colleges gaan we in op de methoden van dataverzameling van de antropologie en de wijze waarop de gegevens vertaald worden naar tekst of andere manieren van presentatie (film en foto, romans).

Na deze cursus kunnen de studenten: moderne vraagstukken over Afrika in relatie tot het ontwikkelingsvraagstuk kritisch benaderen; ontwikkeling bezien in een breed historisch en contemporain perspectief; hebben de studenten kennis opgedaan van de specifieke onderwerpen en begripen van globalisering, ontwikkeling/verandering en cultuur; en hebben de studenten kennis gemaakt met de manier waarop kennis wordt geproduceerd binnen de discipline antropologie.

Leerdoelen

“Globaliserend Afrika onderzoeken en begrijpen: een verkenning van de antropologie van Afrika”

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  1. Actieve participatie in de colleges; 80% (30% cijfer)
  2. Tijdens de colleges wordt ruimte gemaakt voor presentatie van de studenten van een literair werk, of een etnografie (door de student zelf uitgezocht, suggesties tijdens eerste college) gerelateerd aan de thematiek van de college serie; iedere student presenteert een boek in relatie tot de inhoud van de colleges; dit verwerkt de student in een korte boekbespreking (30% cijfer);
  3. De studenten schrijven een antropologisch essay van maximaal 6000 woorden. Uit het essay blijkt dat de student de stof en colleges goed heeft gevolgd. (40 % cijfer);

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Literatuur voor de colleges wordt door de studenten gekopieerd van de algemene syllabus die bij het secretariaat van ASC wordt neergelegd (te combineren met een bezoek aan de bibliotheek!)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

docent: Prof. M. de Bruijn.