Prospectus

nl en

Inleiding Afrikaanse Talen en Culturen

Course
2013-2014

Toegangseisen

nvt

Beschrijving

Deze cursus geeft een oriënterend overzicht van de studie “Afrikaanse talen en culturen”. Men maakt kennis met de wereld van de Afrikaanse talen, hun indeling, geschiedenis en verscheidenheid. In de eerste weken ligt de nadruk op basiskennis over staatkundige geografie, taalsituatie, taalclassificatie, samenleving, natuur, voedsel en landbouw. Daarna wordt bijzondere aandacht geschonken aan de banden tussen taal en cultuur aan de hand van onderwerpen zoals de taal van de maskers, Afrika in het Caraïbisch gebied, jongerencultuur in de grote stad, enz.

Leerdoelen

Parate basiskennis voor Afrikaanse talen en culturen; zoeken van informatie, met name in bibliotheken; selecteren van informatie in mondelinge en schriftelijke presentatie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • opdrachten(beste n-1) 50%,

  • schrijven van encyclopedieartikel inclusiefpresentatie 50%

  • aanvullende eis: voldoende voor kennistoets

Blackboard

Blackboard

Ja voor lesmateriaal en opdrachten

Literatuur

Dowden, Richard 2008. Africa, Altered States, Ordinary Miracles. London: Portobello Books.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dhr Prof.dr. M.P.G.M. Mous

Opmerkingen

Overzicht

1: Landen van Afrika, grenzen, hoofdsteden en kolonisator
2: Taalsituaties in Afrika
3: Talen in Afrika en hun classificatie
4: Klimaat en milieu
5: Voedselgewassen
6: Sociale en familieverbanden
7-13: Maskers, Afrika in het Caraïbisch gebied, jongerencultuur in de grote stad, etc. Gastsprekers