Prospectus

nl en

Taal, geschiedenis en taalgeschiedenis

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college worden een aantal onderwerpen in de historische taalkunde uitgediept. Het gaat hierbij om zaken als:

  • taalkundige classificatie

  • taalcontact

  • taalkunde en historische wetenschappen

  • taalkunde en genetica

Leerdoelen

Verder inzicht in en kennis van de historische taalkunde en de wisselwerking tussen taalkunde en geschiedenis.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen: 100%
Studenten worden alleen toegelaten tot het tentamen als ze ook een presentatie hebben gegeven.
Bij (zeer) onvoldoende actieve deelname aan het college kan een punt aftrek van het eindcijfer plaatsvinden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Docent: m.g.kossmann@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.