Prospectus

nl en

Propedeuse WC ESG (Economische en Sociale Geschiedenis)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. In de werkcolleges krijgen de studenten de gelegenheid te discussiëren over de stof en specifieke vragen en problemen te bespreken. Tevens worden de artikelen uit de reader behandeld.

Rooster

zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege, iedere deelnemer moet een referaat houden.

Toetsing

De beoordeling voor het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Bij in gebreke blijven worden vervangende opdrachten gegeven.

Blackboard

Literatuur

  • K. Davids en M. ‘t Hart (red.), De Wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar. (Amsterdam: Uitgeverij Boom. Verschijnt juni 2011)

  • Reader.

Aaanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college. Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij Dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat)

Contact

Coördinator: mw.dr. M.P.C. v.d. Heijden