Prospectus

nl en

Empires in Asia: 1200-1800

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een vergelijkend historisch overzicht van de grote “post-nomadische” imperia rondom Centraal Azië. Van Manchu China, trekken we via Moscovitisch Rusland naar de grote islamitische rijken van de Osmanen in het Midden Oosten, de Safavieden in Iran en de Mughals in India. Twee vragen staan tijdens het college centraal: (1) hoe borduurden deze rijken voort op de Turks-Mongoolse erfenis van de grote veroveraars Chinggis Khan en Timur; (2) hoe waren deze rijken in staat om ondanks grote interne diversiteit toch politieke cohesie te genereren.

Leerdoelen

Studenten krijgen een vergelijkend historisch overzicht van de geschiedenis van de voornaamste vroegmoderne imperia in Azië en zijn in staat om de opkomst en het verval van deze imperia zowel van binnenuit als in hun onderlinge samenhang te interpreteren.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

140 uur:

  • Colleges (incl. bestudering): 40 uur.

  • 700 pp literatuur.

Toetsing

schriftelijk tentamen met essayvragen (100 %) aan het einde van cursus

Blackboard

Ja, ter informatie en verspreiding PP-presentaties.

Literatuur

  • Stephen Howe, Empires: A Very Short Introduction (Oxford UP, 2002)

  • Ira M. Lapidus, Islamic Societies to the Nineteenth Century: A Global History (Cambridge: Cambridge University Press, 2012): pp. 225-64; 425-68; 490-543.

Een aanvulling volgt later.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Email: Prof.dr. J.J.L. Gommans.