Prospectus

nl en

Fiscal Criminal Law

Course
2013-2014

Toegangseisen

BA1 Inleiding Straf- en strafprocesrecht. Het vak geeft een algemene inleiding op de (pseudo)strafrechtelijke handhaving van fiscale normen. Dit vergt basiskennis van de standaardsituatie waarvan wordt afgeweken. Tijdens het onderwijs wordt voor zover noodzakelijk is nader ingegaan op aspecten van strafrechtelijke leerstukken die een bijzondere betekenis hebben in de sfeer van de fiscale rechtshandhaving.

Beschrijving

Het vak beoogt een overzicht te geven van de (pseudo)strafrechtelijke handhaving van fiscale normen. In wordt gegaan op de invloed die de aard van deze bijzondere normen heeft op de handhaving daarvan. Strafrechtelijke handhaving brengt strikte beperkingen met zich mee die verband houden met de fundamentele beginselen en mensenrechten die het straf(proces)recht beheersen. Bestuurlijke handhaving die het karakter heeft van een strafvervolging is eveneens onderworpen aan dergelijke beperkingen. Onder welke spanningsvelden vindt fiscale rechtshandhaving plaats?

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • verwerving van kennis en inzicht omtrent het fiscale straf-en strafprocesrecht, alsmede het bestuurlijke punitieve handhavingsinsturmentairum in fisalibus; opbouw van begrip in de werkzaamheid van het recht binnen de context van organisatorische handhavingsmogelijkheden, in verband met verschillende afdoeningsmodaliteiten in fiscalibus);

 • opbouw van vaardigheden in interdisciplinaire sferen: het vak doorkruist het straf- en strafprocesrecht, het fiscale en het Europees mensenrechtenrecht.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: F.P. Ölçer

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van voor elke week opgegeven literatuur (aangegeven in werkboek, ook digitaal beschikbaar).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: F.P. Ölçer

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voor elke week opgegeven literatuur en voorbereiding van schriftelijke opdrachten.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, essayvragen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en de hoorcollege- en werkgroepstof.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Werkboek en reader Fiscaal financieel economisch strafrecht

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Naam: F.P. Ölçer

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C115

 • Bereikbaarheid: Spreekuur woensdag 14.00 – 16.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7520

 • E-mail: f.p.olcer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Straf- en strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 1.01

 • Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 5718

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Zie voor nadere informatie Blackboard.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.