Prospectus

nl en

Biochemie 1

Course
2012-2013

De kennis van de primaire-quartenaire eiwitstructuur alsmede enzymwerking en –kinetiek wordt aangeboden als hoorcollege. Basiskennis in het metabolisme wordt verkregen door het beantwoorden van een reeks vragen in een werkcollege, gebruikmakend van het boek.

Coordinator

dr. M. Ubbink

Doelgroep

BFW1-LST1

Onderwijsvorm

hoor- en werkcolleges

Literatuur

Lehninger, Principles of Biochemistry van Nelson en Cox, 5e editie. ISBN 9781429208925, W.H. Freeman & Co., New York. Let op: het is heel belangrijk om de 5e editie te hebben en niet met de 4e editie te komen!

  • hand-out wordt verstrekt.

Toetsing

Een deel als ‘gesloten boek’ en een deel als ‘open boek’ tentamen.

Doelstelling

Verkrijgen van basiskennis op het gebied van eiwitstructuur en –functie. Het verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste metabole routes in de cel.