Prospectus

nl en

Relativistische Elektrodynamica

Course
2012-2013

Omschrijving

Impuls van het elektromagnetische veld. Speciale relativiteitstheorie: relativiteitsbeginsel; Lorentztransformatie; relativistische dynamica; de transformatie van het elektromagnetische veld.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Introduction to Electrodynamics D.J. Griffiths, Prentice Hall, derde druk,1999 (eerdere drukken zijn toegestaan); ISBN 0-13-481367-7.

Rooster

Jaar 2
Voorjaarssemester (semester 4), aansluitend aan Klassieke Elektrodynamica

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Naast het hoorcollege is er een werkcollege, en het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Zie ook het Tentamenrooster.

Voorkennis

Eerste drie semesters opleiding natuurkunde plus Klassieke Elektrodynamica

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. G. Nienhuis (Gerard)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).