Prospectus

nl en

Sterrenkundig Bachelor Onderzoek

Course
2012-2013

Omschrijving

Het sterrenkundig onderzoek is een van de belangrijkste onderdelen van de bachelor studie, en neemt een groot gedeelte van het derde jaar in beslag. In de periode van september tot en met december vindt de keuze van het onderzoeksonderwerp plaats. Tijdens de periode van januari tot juni sluiten de studenten (in groepjes van twee, en voor dubbele bachelorstudenten alleen) zich aan bij een van de onderzoeksgroepen, om zelf een echt onderzoek uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het verwerken en analyseren van nieuwe waarnemingen, dan wel het berekenen of modeleren van bepaalde astrofysische processen. Tijdens deze periode krijgen de studenten zelf een werkplek op de sterrenwacht, met een bureau en PC, en wordt door middel van gezamenlijke sessies de voortgang van het onderzoek besproken. Het onderzoek wordt afgesloten met een scriptie en een eindpresentatie.

Onderwijsvorm

Onderzoek

Rooster

Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Scriptie en mondelinge presentatie

Voor beoordeling zie het Beoordelingsformulier

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. C.U. (Christoph) Keller
Assistent: MSc B. (Berenice) Pila Diez