Prospectus

nl en

Sterren

Course
2012-2013

Omschrijving

Al het licht dat wij ‘s nachts aan de hemel zien of in mooie opnames van nevels of sterrenstelsels is uiteindelijk afkomstig van sterren. De kennis van de eigenschappen en de fysica van sterren vormt dan ook de basis voor vele andere takken van de sterrenkunde; van het interpreteren van het licht van ver verwijderde sterrenstelsels tot aan het bepalen rond welke sterren er buitenaards leven zou kunnen ontstaan.

Het doel van het college is om aan te geven hoe we met behulp van waarneemgegevens en natuurkundige inzichten een volledig begrip kunnen ontwikkelen van zowel de uitwendige verschijning van sterren (helderheid, kleur, spectrale energieverdeling) als de inwendige toestand (temperatuur, druk, energie-opwekking). De onderwerpen die aan bod komen zijn: interpretatie van sterlicht, steratmosferen, de inwendige structuur van sterren, stermodellen, de levensloop van sterren, dubbelsterren, eindstadia van sterren.

De rode draad in het college is het verklaren van alle aspecten van het kleur-magnitude diagram voor sterren met behulp van waarneemgegevens en de vergelijking met het theoretisch Hertzprung-Russell diagram. Dit laatste diagram wordt geconstrueerd met modellen van de inwendige structuur van sterren. Dit deel van het college is een inleiding tot het MSc college ‘Stellar Structure and Stellar Evolution’ (in het Engels gegeven).

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Carroll & Ostlie, “An Introduction to Modern Stellar Astrophysics” (2de editie, Addison Wesley, ISBN-10: 0805303480, ISBN-13: 978-0805303483)
Aanvullend Materiaal staat in Phillips, “The Physics of Stars” (2de editie, Wiley); Böhm-Vitense, “Introduction to Stellar Astrophysics” (3 delen, Cambridge University Press)

Rooster

Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Tentamen op woensdag 8 mei 2013.
(zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Enige kennis van atoomfysica en quantummechanica is vereist. Begrippen uit de thermische en statistische fysica worden waar nodig in het college zelf behandeld.

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.Dr. A.G.G.M. (Xander) Tielens
Assistent: MSc W. (Willem) Pous, de

College website