Prospectus

nl en

Quantummechanica 2

Course
2012-2013

Omschrijving

Dit college sluit aan bij Quantummechanica 1 (QM1) en Statistische Fysica 1 (SF1) en behandelt een aantal bijzondere quantumverschijnselen en theoretische methoden.
De hoofdonderwerpen zijn: 1. quantum statistiek, 2. tijdonafhankelijk storingstheorie en 3. tijdafhankelijke storingstheorie.
Deelonderwerpen en toepassingen hiervan zijn: 1. identieke deeltjes: bosonen en fermionen, Bose-Einstein en Fermi-Dirac verdelingen, Planck formule voor straling, Bose-Einstein condensatie, 2. fijnstructuur in het spectrum van het waterstofatoom, Zeeman-effect, Stark-effect en hyperfijnsplitsing, 3. interactie tussen licht en atomen: absorptie, gestimuleerde en spontane emissie, levensduur van atomaire toestanden.

N.B. De inhoud van het college wijkt behoorlijk af van de cursus in voorjaar 2011, aangezien de quantum statistiek uit STF1 naar QM2 is overgeheveld.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics (second edition, Pearson Prentice Hall, 2005) Dit boek wordt ook gebruikt voor QM1.

Rooster

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Tijdens het vak leveren de studenten opdrachten in. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. De opdrachten en het schriftelijk tentamen tellen beide mee bij de berekening van een eindcijfer.
Het eindcijfer C = T + (10-T)*Q/30, waarin T: het tentamenresultaat, en Q: het
gemiddelde resultaat van de beste 6 ingeleverde opdrachten (eis: minimaal 6 van de 8 opdrachten inleveren). Zowel T als Q liggen tussen 0 en 10. Het resultaat C dient minimaal 6 te zijn om voor de cursus te slagen.
NB: Het resultaat Q telt niet(!) meer mee voor het hertentamen (in augustus).

Het schriftelijke tentamen is een “gesloten-boek tentamen”, d.w.z. dat je geen boeken tijdens het tentamen mag raadplegen en ook geen aantekeningen. Eventueel benodigde ingewikkelde formules zullen in het tentamen worden gegeven. Er wordt wel verwacht dat je belangrijke korte formules uit je hoofd kunt reproduceren..
(zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Quantummechanica 1 en Statistische Fysica 1

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. G. Nienhuis (Gerard)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).