Prospectus

nl en

Klassieke Mechanica b

Course
2012-2013

Omschrijving

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: Dynamica van starre voorwerpen, gyroscopen, precessie- en nutatiebewegingen, Lagrange-vergelijkingen, beginsel van Hamilton.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Analytical Mechanics, G.R. Fowles and G.L. Cassiday 6th or 7th edition (Thomson Learning, inc., 1999), ISBN 9780534408138.

Rooster

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Naast het hoorcollege is er een werkcollege, en het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Twee van de werkcolleges bevatten een huiswerkopgave, die aan het begin van het werkcollege persoonlijk bij de assistenten kunnen worden ingeleverd. Het eindcijfer wordt bepaald door zowel het gemaakte huiswerk als het tentamenresultaat. Het eindcijfer C voor het vak wordt bepaald door het tentamencijfer T en het gemiddelde H van de cijfers voor de huiswerkopgaven, volgens de regel C = T + (10 – T)*H/30. Een derde deel van wat ontbreekt aan het tentamencijfer (10-T) kan dus worden gecompenseerd door het gemaakte huiswerk. Een tentamenresultaat 10 levert ook een eindcijfer 10, terwijl bij een tentamencijfer 7 een extra punt kan worden verdiend door goed gemaakte huiswerkopgaven.
Deze combinatieregeling geldt uitsluitend bij het eerste tentamen van 2 november 2012. Bij herkansingen geldt eenvoudig C=T. (zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Klassieke Mechanica a, Analyse 1 of Analyse 1 NA, en Analyse 2 of Analyse 2NA, Lineaire Algebra 1 of Lineaire Algebra 1NA

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. H. Schiessel (Helmut)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).