Prospectus

nl en

Inleiding Fysica Vaste Stof

Course
2012-2013

Omschrijving

Dit college behandelt een aantal basisonderdelen van de vaste stof fysica, met de nadruk op de statistische eigenschappen en de periodiciteit van vaste stoffen. De onderwerpen die behandeld worden zijn: vrije-elektronen gas; kristalstructuur; fononen; electrisch en thermisch transport.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Literatuur

Solid State Physics, Hook and Hall, 2e editite, 1991 ISBN: 0471928054

Rooster

Rooster

Tentamen

Beoordeling zal plaatsvinden door middel van oefenopgaven (20%) en een afsluitend tentamen (80%) op 28 juni 2013. (zie ook het Tentamenrooster). ### Voorkennis

Drie semesters studie natuurkunde (inclusief Fouriertransformaties)

Meer info

Contactgegevens docent: Dr. R. Jochemsen

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).