Prospectus

nl en

Optica

Course
2012-2013

Omschrijving

Het vak Optica beschrijft de eigenschappen van licht als elektromagnetische golf. Aan de hand van modellen, formules en demonstraties wordt ingegaan op de beschrijving van trillingen en golven in het algemeen. Een deel van de stof behelst de geometrische optica (1/4 van de stof), een beschrijving van golfverschijnselen die slechts gebruikt maakt van lichtstralen in combinatie met het principe van Fermat. Deze beschrijving is voldoende om de werking van optische instrumenten zoals lenzen, de microscoop, en de telescoop te begrijpen inclusief hun beperkingen. In de golf optica (3/4 van de stof) speelt de golfbeschrijving een essentiële rol. Aan bod komen de golfvergelijking, de concepten fasesnelheid en groepssnelheid, polarisatie, interferentie, buiging van licht, coherentie, tralies en interferometers. Waar mogelijk wordt de beschrijving toegepast op andere golfverschijnselen zoals geluidsgolven en watergolven.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkgroepen

Literatuur

  • Optics, 4th edition, Eugene Hecht, Addison Wesley, ISBN 0-321-18878-0, (aanschaf verplicht),

  • Analytical Mechanics, G.R. Fowles and G.L. Cassiday, 6th or 7th edition, Thomson Learning, Inc., 1999, ISBN 9780534408138 (aanschaf verplicht; dit boek wordt ook gebruikt bij Klassieke mechanic a en bevat de stof voor het eerste hoorcollege),

  • University Physics, H.D. Young and R.A. Freedman: (12th edition), Addison Wesley ISBN 0-321-50130-6 (aanbevolen; dit boek wordt gebruikt bij meerdere vakken).

Rooster

Rooster

Tentamen

Het eindcijfer C wordt bepaald aan de hand van het tentamencijfer T en het gemiddelde H van de toets (gewicht 1/2) en de inleveropgaven (gewicht 1/4) volgens de formule: C = T + (10-T) * (H/30).
Een derde deel van wat ontbreekt aan het tentamencijfer (10-T) kan dus gecompenseerd worden door het gemaakte huiswerk en de toets. Bij een eventueel hertentamen geldt eenvoudig C=T.
Het tentamen vindt plaats op 26 februari 2013 en het hertentamen op 3 april 2013 (Tentamenrooster).

Voorkennis

Elementaire Wis- en Natuurkunde.

Meer info

Contactgegevens docent: Dhr Dr. M.J.A. de Dood
Contactgegevens assistent: Jos de Boer

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).