Prospectus

nl en

Law and Literature

Course
2012-2013

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving en literatuur

In een reeks Sokratische (interactieve) colleges, waarbij Hans Nieuwenhuis, Orestes in Veghel, Uitgeverij Balans, Amsterdam 2004, derde druk 2007, en Hans Nieuwenhuis, Kant & Co, Uitgeverij Balans, Amsterdam 2011 de leidraad vormen, worden de volgende boeken gelezen en besproken:

 • Aischylos, Oresteia, vertaling Gerard Koolschijn, opgenomen in Eén familie, acht tragedies, of andere editie, Penguin bijvoorbeeld; Sofokles, Antigone, vertaling Gerard Koolschijn, of andere editie.

 • Bijbel; Genesis, Exodus, Job, Evangelie naar Lukas; Koran, sura’s 90-114 en 1-5, Vertaling Kramers, Rainbow Pockets of Penguin editie (Khalidi).

 • Het Nibelungenlied, Reclam Stuttgart of vertaling Jaap van Vredendaal, Boom Amsterdam 2011.

 • Dante: Divina Commedia, het middenpaneel Purgatorio/Louteringsberg, tweetalige editie, vertaling Rob Brouwer, Leiden 2001; ook de goedkope pocketeditie van de vertaling van Frans van Dooren (Flamingo Pockets) is goed bruikbaar.

 • Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Ein Buch für alle und Keine, of vertaling van P. Endt en H. Marsman (Wereldbibliotheek).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Vraag aan een kandidaat-rechter: ‘Kent u het verhaal van Kaïn en Abel?’ Zijn antwoord: ‘Kaïn en Abel? Geen idee, al sla je me dood.’ Pleit dit antwoord tegen benoeming? Heeft de kandidaat een hoofdzonde begaan door de canon te verzaken? De canon, het fonds van verhalend proza dat iedere jurist moet lezen en herlezen, omdat het de basis vormt van het geldende recht. Deze vragen vormen het verschiet van ‘Recht en literatuur’.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Helder besef van het feit dat het recht niet zonder verbeelding kan en dat de gelezen en besproken boeken de onontbeerlijke grondstof van die verbeelding vormen.

 • Bedrevenheid in het onderdeel ‘Rechtsvinding te velde’ een fietstocht onder het motto ‘Ambulando solvitur’ (‘Al fietsend komt het inzicht’).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: J.H. Nieuwenhuis

 • Vereiste voorbereiding door studenten: aandachtig lezen van de boeken.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstuk (kort essay) en mondelinge gedachtewisseling daarover en over de gelezen boeken.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B237

 • Bereikbaarheid: afspraak d.m.v. e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7400

 • E-mail: j.h.nieuwenhuis@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag 9.00 u.-13.30 u.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400 / 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.