Prospectus

nl en

College gastschrijver

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Willem Jan Otten (1951) is de nieuwe gastschrijver aan de Universiteit Leiden. Vanaf begin september tot begin december 2012 zal hij een aantal werkcolleges geven. De Leidse gastschrijver houdt gewoonlijk ook de Albert Verweylezing over een bepaald aspect van de (Nederlandse) literatuur. Daarnaast worden er nog een of twee andere publieke optredens georganiseerd.

Aan de hand van scènes uit films, drama’s en romans wordt de deelnemers aan deze werkgroep gevraagd om hardop en schrijvenderwijs na te denken over twee mogelijkheden die het leven in petto heeft: voor de bijl gaan dan wel een ommekeer beleven.

Geput wordt uit het werk van de filmers Andrej Tarkovski (Stalker), Robert Bresson (Pickpocket) en Woody Allen (Matchpoint, Crimes and Misdemeanours), van Shakespeare (Koning Lear), van de romanschrijver Graham Greene, The End of the Affair (vertaald als: Het einde van het spel) en van de dichter Czeslaw Milosz (in de Nederlandse en Engelse vertaling). Andere dichters die besproken worden, zijn: Les Murray, J.L. Borges en Ida Gerhardt.

De werkcolleges zullen aan drie kunstwerken zijn opgehangen: King Lear (op basis van de Engelse tekst, diverse vertalingen, en op de viewing van enkele filmversies), The End of the Affair (Graham Greene, in vertaling: Het einde van het spel; ook daarbij zal verfilming een rol spelen, namelijk die van Neil Jordan) en de film Stalker (Andrej Tarkovski, betrokken zullen daarbij worden de films Andrej Roebljow en Nostalghia).

De deelnemers aan de werkgroep schrijven een essay over één van de ter sprake komende werken, of een dagboek/kroniek. Essays en (fragmenten uit de) kronieken worden in de groep besproken. Van fragmenten uit de dagboeken zal een esssayistisch mozaïek van teksten worden samengesteld, met als werktitel: Kon het zonder crisis?

Leerdoelen

Rooster

wo 15.00-17.00
wo 18.30-20.15

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er zijn twee colleges gepland waaraan maximaal 2 × 15 studenten kunnen deelnemen.

Toetsing

Zie onder Beschrijving

Literatuur

– Secundaire literatuur die wordt gebruikt: essays van Frans Kellendonk, De verzegelde tijd (of: Sculpting in time) van Andrej Tarkovski, Graham Greene´s Catholic Imagination (Mark Bosco), Auden and Christianity (Arthur Hirsch), en uit de essayistiek van Alan Jacob´s: Shaming the Devil en Original Sin. In elk geval wordt aanbevolen om aan te schaffen: W.H. Auden, The Dyer’s Hand, en René Girard, Shakespeare: het schouwspel van de afgunst (vertaling, of: Les feux de l’envie). – Over een aantal van genoemde kunstenaars en denkers heeft Otten geschreven in Waarom komt u ons hinderen (2006), Onze Lieve Vrouwe van de Schemering (2009) en Het museum van licht (1991). Het tweede boek bevat de colleges die hij als gastschrijver in Berlijn heeft gegeven; lezing daarvan is een goede voorbereiding op wat de deelnemers aan zijn werkgroepen kunnen verwachten! ### Aanmelden

Via uSis

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen

Deadlines voor inschrijving:

20 augustus 2012

Contact

mw. dr. K.J.J. (Korrie) Korevaart (secretaris Commissie Gastschrijver)
Tel. 071 527 3084
E-mail: kjj.korevaart@hum.leidenuniv.nl of gastschrijver@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

N.B. Deze 5 ects kunnen studenten Nederlands alleen laten meetellen in hun bijvak- c.q. minorruimte. Het college vervangt niet een van de werkgroepen of andere onderwijseenheden uit het verplichte programma!!