Prospectus

nl en

Challenges in Computer Science Seminar

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In groepen wordt door de studenten een app voor het Android platfom ontwikkeld. Daarnaast presentaties over apps, informatica ontwikkelingen, en specifiek onderzoek binnen LIACS.

Leerdoelen

Leren omgaan met nieuwe programmeertalen en complexe ontwikkelomgevingen. Ervaring opdoen met werken in teamverband.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

College met introductie tot taal en tools. Regelmatige voortgangsrapportages. Computerpractikum met deelopdrachten.

Toetsing

Dit vak heeft geen tentamen. Het vak is behaald als een kwalitatief voldoende werkende app wordt gepresenteerd en een bijbehorend verslag. Er geldt bovendien een aanwezigheidsplicht.

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Aanmelden via Usisç Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Challenges in Computer Science Seminar