Prospectus

nl en

Imaging Techniques (MCB)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: Celbiologie 2e jaar

Contact

Coordinator: Dr.M.J.M.Schaaf
Email: m.j.m.schaaf@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Allereerst wordt in deze cursus ingegaan op de fysische principes van licht, om zo een basis te leggen voor beter begrip van de microscoop. Vervolgens wordt de lichtmicroscoop ontleed, om een goed begrip ervan te krijgen en deze goed te leren gebruiken. Verschillende contrasttechnieken als DIC en fase-contrast zullen aan bod komen. Tevens zal uitgebreid worden ingegaan op preparaatbereiding en histologische kleuringen en wordt de historie van de microscopie behandeld. Daarna zal de fluorescentiemicroscoop en de confocale microscoop worden behandeld en gebruikt. Geavanceerde technieken uit de fluorescentiemicroscopie (FRAP, FRET, FCS, FLIM, PALM) zullen na bestudering van uitgedeelde literatuur door de studenten aan elkaar worden gepresenteerd. Tenslotte zullen de studenten zelf microscopische experimenten opzetten en uitvoeren en hierover een verslag schrijven.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het doel van deze cursus is om basale microscopische technieken (licht-, fluorescentie-, en confocale microscopie) te begrijpen en toe te passen. Verder wordt begrip bijgebracht van meer geavanceerde technieken.

Eindtermen:

  • Begrip van de lichtmicroscoop, fluorescentiemicroscoop en confocale microscoop en deze kunnen gebruiken.

  • Zelf in staat zijn een microscopisch experiment op te zetten (keuze van preparaatbereiding, kleuring en microscopische techniek) en uit te voeren.

Rooster

Week 1: Basale fysica van licht. Lichtmicroscopie en histologie.
Week 2: Fluorescentie-, en confocale microscopie. Historie van de microscopie.
Week 3: Geavanceerde technieken.
Week 4: Zelf opgezette experiment en tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practicum en zelfstudie

Toetsing

Tentamen, presentatie, verslag

Blackboard

Powerpointpresentaties van colleges zullen op blackboard worden gezet.

Literatuur

Eventuele aanvullende literatuur wordt tijdens cursus uitgereikt

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard