Prospectus

nl en

Evolution of Biodiversity 2 (EBC)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Advies: Biodiversiteit jaar 2

Contact

Coordinator: Dhr Dr. M.C. Roos
Email: roos@nhn.leidenuniv.nl

Beschrijving

Aan de hand van de nieuwste fylogenetische inzichten (Tree of Life – ToL) wordt het begrip Tijd vanuit paleobiologisch oogpunt belicht en een aantal belangrijke botanische clades nader bestudeerd gedurende een aantal workshops, elk met specifieke aandacht voor bepaalde taxa en concepten/methoden. Centraal staan taxonomische diversiteit, paleobiologische concepten en uitwerking van biodiversiteits assessments, en kenmerkevolutie.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Vergroten inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, soortsvorming, homologie, ontogenie, soortsarealen, ruimtelijke biodiversiteitspatronen en schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, fylogeniereconstructie, interpretatie fylogenetische informatie, evo-devo)

  • Vergroten taxonomische en morfologische diversiteitskennis en verdieping van de taxonomische, morfologische en natuurhistorische kennis van geselecteerde taxa (Angiospermen/Palynologie, Mossen/Varens)

  • Vergroten inzicht in de ToL, interpreteren van fylogenie hypotheses, inzicht in Key innovations en macro-evolutionaire ontwikkelingen (Paleobiologie)

  • Verbetering vaardigheden m.b.t. waarnemings- & vangsttechnieken (lichtmicroscopie, SEM, verzamelen, schriftelijk documenteren, rapportage, gebruik fossielen, gebruik collecties)

  • Verbeteren identificatievaardigheden en taxonherkenning met gebruik van sleutels, collecties, etc.

Eindtermen:

  • Waarnemen en interpreteren van morfologische eigenschappen, incl. microscoopgebruik

  • Overzicht van diverse taxonomische groepen, incl. determineervaardigheden

  • Inzicht in de fylogenetische verwantschappen, evolutionaire veranderingen en trends

  • Inzicht in het begrip tijd

  • Inzicht in het fenomeen vormenrijkdom

Rooster

Wordt tzt via Blackboard bekend gemaakt; globale opbouw:
1 week: Tijd – Paleobiologie
7 dagen: Bryologie/Pteridologie
8 dagen: Angiospermen/Palynologie

Onderwijsvorm

Colleges, practica en opdrachten, demonstraties, literatuurstudie, excursies

Toetsing

Schriftelijke rapportage, deeltentamen

Blackboard

Blackboard, computeralgorithmes, Multi-media identificaties, internet.

Literatuur

Syllabus, artikelen, power point files.

Aanmelden

Via USIS en enrollen in Blackboard