Prospectus

nl en

Orale en geschreven literatuur in Afrika II/Orale literatuur in Afrika en Visuele Kunst

Course
2012-2013

In dit college wordt kennis gemaakt met Afrikaanse orale genres. Wij zullen kijken naar literaire kenmerken maar ook naar beeldvorming en identiteit in Afrikaanse orale literatuur. Daarnaast, staat in het college het idee van sociale en artistieke interactie centraal, die besproken wordt aan de hand van orale verhalen verwerkt in ‘visuele’ media: van maskers en andere kunstvoorwerpen naar stripverhalen, films en websites.

Het college is open voor 2e en 3e jaarsstudenten. Hogere eisen worden gesteld aan 3e jaarstudenten. De code voor het 2e jaarsvak is: 5732V2037.

Leerdoelen

Studenten verwerven

 • kennis van centrale kenmerken (performance, transmissie en creatie) van orale literatuur in Afrika

 • kennis en vaardigheden om orale performances te analyseren

 • kennis van de manier waarop oraliteit en andere media op elkaar inwerken

 • presentatietechnieken en schrijfvaardigheden.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • take home-tentamen

 • werkstuk, paper e.d.

 • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Op Blackboard en in de collegemap vind je de informatie over boeken en artikelen te lezen vóór het college (collegemap: hal van de TCA vakgroep, gebouw van Wijkplaats 4, eerste verdieping, rechts). Voorbeeld:

 • Gorog-Karady, V., Retelling Genesis, in Genres, Forms, Meanings, Essays in African oral Literature (Gorog-Karady ed.), 1982: 31-44;

 • Finnegan, R., Traditions and the Verbal Arts, Routledge, London/New York, 1992, chapt.7.

 • Leyten, H. and P.Faber, Moderne kunst in Afrika (1980)

 • Mbembe, A., The ‘thing’and its double in Cameroonian cartoons, in Barber, K., African Popular Culture, Indiana UP, Bloomington and Indianapolis, 1997: 151-163 and African comics’ special issue of Africultures 32 -november 2000

 • Okpewho, I., African Oral Literature, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1992

 • Schipper , M., The Verbal and the Visual in a Globalizing Context: African and European Connections as an Ongoing Process, Research in African Literatures , Volume 31, Number 4, Winter 2000, pp. 139-154

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. Daniela Merolla.