Prospectus

nl en

Stad en platteland

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus bekijkt het platteland en de stad in Afrika vanuit een historisch perspectief. De nadruk zal liggen op processen en relaties van landbouwproductie (gewassen, arbeid, land en markten), migratie naar de steden en de ontwikkeling van populaire cultuur in de stad en op het platteland. Vier modules zullen aan bod komen:

  • De domesticatie en introductie van gewassen en dieren in Afrika

  • Agrarische veranderingen in de 20e en 21e eeuw, met name het verbouwen van “cash crops”

  • Migratie naar de steden en de ontwikkeling van een stedelijke economie

  • Stad en platteland in populaire culturele expressie

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de ontwikkeling van stad en platteland (vanuit economisch-politiek en cultureel oogpunt)

  • Ontwikkelen en verbeteren van presentatie, debat en schrijfvaardigheden

  • Het lezen van wetenschappelijke artikelen en standpunten innemen in het wetenschappelijke debat

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (70% eindcijfer), participatie tijdens het college en deelopdrachten (30% eindcijfer

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens het eerste college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. I. Pesa.