Prospectus

nl en

Bioorganic Synthesis

Course
2012-2013

Het programma omvat een korte onderzoeksstage. De student neemt door middel van experimenteel synthetisch werk deel aan lopend onderzoek naar de opheldering van een biologisch proces of de ontwikkeling van een geneesmiddel.

Coordinator Prof. dr. G.A. van de Marel, Dr. R. van den Berg