Prospectus

nl en

The ambitions of curiosity: ancient innovation

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ons beeld van wat wetenschap is en de manier waarop het geïnstitutionaliseerd wordt binnen universiteiten en onderzoeksinstellingen, is sterk gevormd door ontwikkelingen in de 19e eeuw. In dit college maken we een sprong terug in de tijd naar de Oudheid, waar de wetenschap wordt geacht te zijn ontstaan. Maar wat is wetenschap in de wereld van de Oudheid? Hoe zijn de antieke wetenschappen ontstaan? We behandelen de context van het ontstaan van filosofie, wiskunde, geschiedenis, geneeskunde, kunsten, recht, religie (met de nadruk op divinatie) en natuurwetenschappen.

Dit leidt tot grote vragen: uit bovenstaand rijtje blijkt al dat ‘wetenschap’ in dit college in de breedste zin van het woord gebruikt wordt: is ‘activiteit gedreven door menselijke nieuwsgierigheid’ een beter begrip om voor de Oudheid te gebruiken? Andere vragen zijn: hoe ontwikkelden de ‘vakgebieden’ zich? Hoe waren of werden die verschillende gebieden ingebed in de maatschappij? En wie claimde kennis en specialisatie in de verschillende velden? Door wie werden zij in de gelegenheid gesteld hun kennis verder te ontwikkelen?

Door het beantwoorden van deze vragen verwerven we niet alleen inzicht in ontwikkelingen op het gebied van ontdekking en ontwikkeling van kennis in de antieke wereld maar ook wat betreft de sociaal-politieke context daarvan.

De nadruk ligt in dit college op de Griekse en Romeinse wereld, maar wanneer het onderwerp zich daarvoor leent zullen ook het Nabije Oosten en China aan bod komen.

Leerdoelen

De student leert de antieke wortels van onze moderne wetenschapsgebieden kennen en kan antwoord geven op de centrale vraag: in welke context werd antieke kennis ontwikkeld? De student verdiept zijn kennis van maatschappelijke structuren in de antieke wereld.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk, door middel van korte open vragen.

Blackboard

Ja, als forum en wellicht als wiki.

Literatuur

G.E.R. Lloyd, Disciplines in the making: cross-cultural perspectives on elites, learning, and innovation (Oxford 2009) en
G.E.R. Lloyd, The ambitions of curiosity: understanding the world in ancient Greece and China (Cambridge 2002).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.

Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Mw. K. Beerden MPhil

Opmerkingen

Dit college kan ook voor 10 ECTS gevolgd worden. Studenten die deze optie kiezen, lezen extra literatuur: deze literatuur wordt op college bekend gemaakt.