Prospectus

nl en

Social and Organisational Psychology

Course
2012-2013

Beschrijving

In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedrag worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)

  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)

  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).

Een goed begrip van deze processen helpt ons inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het functioneren van mensen in werksituaties, zoals:

  • personeelsbeoordeling en selectie (bv. kunnen we voorkomen dat stereotypen een rol spelen in loopbaanbeslissingen)

  • motivatie en leiderschap (bv. kan een leidinggevende er voor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun werk)

  • samenwerking en teamprestaties (bv. kun je ervoor zorgen dat een team beter presteert dan de afzonderlijke teamleden).

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is om studenten zowel kennis te laten opdoen over algemene theoretische principes als inzichtelijk te maken hoe deze theoretische kennis kan worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in organisaties. Studenten verkrijgen een overzicht van en inzicht in theorieën en onderzoek op het gebied van de sociale- en organisatiepsychologie.

Rooster

Sociale en Organisatiepsychologie (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Er zijn 13 colleges van twee of drie uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen

Blackboard

Informatie op blackboard.leidenuniv.nl waaronder collegesheets van colleges en aanvullend materiaal, oefenvragen tentamen.

Literatuur

  • George, J. M., & Jones, G. R. (2012). Understanding and managing organizational behavior (6th edition). Pearson Prentice Hall.

  • Baron, R. A., Byrne, D., & Branscombe, N. R. (2007). Mastering social psychology. Pearson Education.

  • Beide boeken worden ook als gezamenlijk pakket met korting aangeboden, onder ISBN nummer 9781447921707.

  • Er is geen aanvullende tentamenstof op blackboard en er zijn geen werkgroepen.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Contact

Prof. dr. E. van Dijk
E-mail: dijk@fsw.leidenuniv.nl