Prospectus

nl en

Privatissimum Grieks: Protagoras

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3).

Beschrijving

Bestudering van thema’s uit het leven van de sofist Protagoras van Abdera en het aan hem toegeschreven gedachtengoed; kennismaking met de complicaties inherent aan het gebruik van secundaire bronnen over een historische figuur van wie geen teksten direct zijn overgeleverd.

De BA-studenten richten zich in het bijzonder op de karakterisering van Protagoras uit Plato’s Protagoras en Theaetetus. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Protagoras’ ideeën over retorica, het onderwijs dat hij te bieden heeft en het daarvoor gevraagde lesgeld, zijn politieke en kentheoretische opvattingen (zoals die zouden zijn op te maken uit, bijvoorbeeld, de mythe uit de Protagoras en de homo mensura-stelling uit de Theaetetus), zijn opvatting over de goden, over taal en over poëzie.

Studenten onderzoeken een thema aan de hand van geselecteerde passages uit deze dialogen, die zij interpreteren met behulp van het gebruikelijke apparaat (lexica, TLG, grammatica’s, vertalingen; commentaren en andere secundaire literatuur). Zij houden een mondelinge presentatie over het gekozen thema, met speciale aandacht voor de context waarin Plato deze karakteristiek van Protagoras naar voren brengt; zij sluiten hun onderzoek af met een kort essay.

De studenten van het BA-tutorial maken ook deel uit van het (kritisch) gehoor bij de sessies waarin MA-studenten hun onderzoek naar andere bronnen over Protagoras’ leven en gedachtegoed presenteren.

Leerdoelen

 • Onderzoekvaardigheden (BA gevorderd niveau): analyse en interpretatie van geselecteerde passages Grieks filosofisch proza met gebruikmaking van het gangbare wetenschappelijk apparaat; probleemanalyse (Plato als bron voor Protagoras); zoeken, kritische beoordeling en verwerking van relevante secundaire literatuur;

 • Vaardigheid in het houden van een mondelinge presentatie (BA eindniveau): het thema, de betreffende passage(s) en de context in de dialoog van Plato worden besproken in een informatief, weldoordacht en helder referaat;

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: het opzetten van een hand-out ter ondersteuning van het referaat; uitwerking van de resultaten van het onderzoek in een essay van maximaal 10 pagina’s;

 • Samenwerkingsvaardigheden: het leveren van constructieve kritiek op de referaten van de medestudenten en het responderen op kritiek op het eigen referaat.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Actieve deelname aan de bijeenkomsten (10%);

 • Referaat (40%);

 • Essay (50%).

Blackboard

In dit privatissimum wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het tussentijds communiceren van materiaal en als discussieforum.

Literatuur

Een kopie van de ‘Sources for Protagoras’ (draft 2007) met o.a. de relevante teksten van Plato (verkrijgbaar bij de docenten).

In de eerste twee weken van het privatissimum lezen de studenten ter introductie (in de UB beschikbaar):

 • W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy:
  • Vol. III (The Fifth-Century Enlightenment. Cambridge 1969) pp. 44–84, 135–47, 164–92; 204–25; 234–35; 250–69;
  • Vol. IV (Plato, the Man and His Dialogues: Earlier Period. Cambridge 1975), pp. 213–35;
  • Vol. V (The Later Plato and the Academy. Cambridge 1978), pp. 61–122;

Aanbevolen:

 • Platonis Opera vol. I, edd. E. A. Duke et alii, Oxford 1995 (OCT);

 • Platonis Opera vol. III, ed. J. Burnet, Oxford 1903 (OCT);

 • Een (liefst niet-Nederlandse) vertaling van Plato’s Protagoras en Theaetetus (bijvoorbeeld uit de serie Penguin Classics: W.K.C. Guthrie, Protagoras and Meno; Robin A.H. Waterfield, Theaetetus).

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Drs. M.L. Bartels
Mw. Dr. M. van Raalte

Opmerkingen

Dit college wordt in het Nederlands en eventueel in het Engels gegeven, in sessies in combinatie met de MA-studenten.